Wohnung 1 Wohnung 2 Wohnung 4 Wohnung 5 Wohnung 6
Saison A  Preis pro Woche   268,- €   303,- €  282,- €  343,- €  390,- € 
  Tagespreis  34,- €  39,- €  36,- €  44,- €  50,- € 
Saison B Preis pro Woche   240,-€  275,- €  254,- €  315,- €  355,- € 
  Tagespreis  30,- €  35,- €   32,- €  40,- €  45,- €
Saison C Preis pro Woche   240,- €   275,- €  254,- €  315,- €   355,- € 
  Tagespreis  30,- €  35,- €  32,- €  40,- €  45,- €
Saison D Preis pro Woche   212,- €  247,-€  226,- €  287,- €  320,- € 
  Tagespreis  26,- €  31,- €  28,- €  36,- €  40,- €
    Preis berechnen für Wohnung 1 Preis berechnen für Wohnung 2 Preis berechnen für Wohnung 4 Preis berechnen für Wohnung 5 Preis berechnen für Wohnung 6